You are currently viewing Konkursa “American Day” uzvarētāji
  • Post published:01.12.2023

Konkursa “American Day” uzvarētāji

Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Daugavpils Centra vidusskola rīkoja erudīcijas konkursu “American Day”.

Konkursā piedalījās 9 skolu komandas četru cilvēku sastāvā. Komandām bija jāveic vairāki uzdevumi, kas bija saistīti ar medijpratības tēmu, žurnālistiku, angļu valodas terminu skaidrošanu un pareizrakstības pārbaudi.

Ieskatu ASV ģeogrāfijas un kultūras dzīvē sniedza ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis Keils Veigners (Cale Wagner), sniedzot konkursantiem iespēju interaktīvas viktorīnas formātā pārbaudīt savas zināšanas, savukārt ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis Nils Students sniedza prezentāciju un stāstīja par medijpratības niansēm.

Balstoties uz sniegto informāciju, komandām tika uzdoti jautājumi, par kuru pareizajām atbildēm bija iespēja iegūt pirmos konkursa punktus.

Apkopojot visos uzdevumos iegūtos punktus, par konkursa uzvarētājiem kļuva:

  1. vieta – Daugavpils Valsts ģimnāzijas komanda.
  2. vieta – Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja komanda.
  3. vieta – Daugavpils Zinātņu vidusskolas komanda.

Apsveicam un pateicamies visām komandām par dalību konkursā!

Īpašs paldies ASV vēstniecībai Latvijā par atbalstu konkursā.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
ASV Informācijas centra vadītāja
Viktorija Cirse
Tālr.: 65422483
e-pasts: viktorija.cirse@lcb.lv


«« Atpakaļ