Piekļūstamības paziņojums

Latgales Centrālā bibliotēka saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Latgales Centrālas bibliotēkas tīmekļvietni – infousa.lcb.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Latgales Centrālas bibliotēkas ASV Informācijas centra tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tīmeklī iebūvētā teksta izmēra tālummaiņa nedarbojas uz visiem teksta laukiem. Kā alternatīvu var izmantot pārlūkprogrammā esošo teksta izmēra tālummaiņu (zoom text-only) vai izmantot lapu tālummaiņu (zoom page).

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 27.10.2022. Izvērtēšanu veica Latgales Centrālā bibliotēka.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments (MS Word)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam sazināties rakstot: infousa@lcb.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, lūdzam sazināties ar mums:

e-pasts: infousa@lcb.lv

Tālrunis: +371 654 22483

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir ASV Informācijas centra vadītāja

e-pasts: infousa@lcb.lv

Tālrunis: +371 654 22483

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 27.10.2022.